תכנון והכוונה לפרישה בגיל טרום פנסיה

נכון, אתם עוד צעירים בריאים ונמרצים אבל דווקא זה הזמן הנכון לקבל את ההחלטות לגבי העתיד. החלטות שתקבלו עכשיו תשפענה באופן משמעותי על רמת החיים שלכם לאחר הפרישה לגמלאות, וחלק מהן לא תוכלו לשנות בעתיד- לכן חשוב שתקבלו החלטות נכונות ומושכלות.

לפי הסטטיסטיקה ההוצאות בגיל הפרישה לא הופכות להיות קבועות ולא קטנות אלא להיפך- הן משתנות וגדלות ולכן למרות שנדה לכם שהעתיד עוד רחוק- הוא יגיע וחשוב להתחיל לתכנן אותו כמה שיותר מוקדם.

תכנון הפרישה מבוסס על בירור צרכים אישיים, מבט מקיף על כלל החסכונות שברשותכם, מתן המלצות על האפשרויות השונות למימוש הכספים והקטנת חבות המס.

השלבים בתהליך תכנון פרישה:

  1. איסוף נתונים על כל הקופות והקרנות הרשומות על שמכם
  2. בדיקת מקורות הכנסה קיימים
  3. בדיקת הוצאות עתידיות צפויות
  4. שיערוך ושכלול הנתונים בכדי לחשב באופן ראשוני את רמת ההכנסה העתידית לאחר הפרישה
  5. בדיקת הטבות מס ורלוונטיות של סעיפים חשובים בחוק.

 

תכנון פרישה נכון יביא לחיסכון של מאות אלפי שקלים, הגדלה של הקצבה החודשית הצפויה ויאפשר לכם לשמור על רמת חיים גבוהה לאחר הפרישה ולאורך שנים רבות.

הרשמה למועדון